Friday, June 19, 2009

First Kalma (Tayyaba)
Kalma Tayyab: Laa ilaaha illal Lahoo Mohammadur Rasool Ullah


Translation:


"(There is) none worthy of worship except Allah. Muhammad(sal-allahu-alayhi-waallyhi-wsalum) is Messenger of ALLAH."

In urdu:
"Nahi hey koi mabood siwaye Allah k (aur) Muhammad (sal-allahu-alayhi-waallyhi-wsalum) Allah k Rasool hen"

No comments:

Post a Comment